HABER DETAY

TÜRKİYE II. ÇOCUK KALP SAĞLIĞI PLATFORMU

ÖN DUYURU

TÜRKİYE II. ÇOCUK KALP SAĞLIĞI PLATFORMU
14 ARALIK 2013, POLAT RENAISSANCE OTEL, YEŞİLKÖY, İSTANBUL
Ülkemizde Çocuk kalp sağlığı hizmetlerinin hasta güvenliği ve kalite göstergeleri açısından ileri dünya
standartlarına yükseltilmesi için yapılması gereken çalışma ve düzenlemelerin ele alınacağı Türkiye II.
Çocuk Kalp Sağlığı Platformu 14 Aralık 2013 tarihinde yapılacaktır.
 
Türk Çocuk Kardiyolojisi ve Kalp Cerrahisi Derneği, Çocuk Kalp Vakfı ve Türk Kalp Damar Cerrahisi
Derneği tarafından düzenlenen bu toplantıya ülkemizdeki tüm çocuk kalp merkezlerinden temsilcilerin,
pediatri ve yenidoğan uzmanlarının, Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan üst düzey
yetkililerin katılması beklenmektedir. Toplantıda tartışılması ve çözüm önerileri geliştirilmesi
amaçlanan konular aşağıda sıralanmıştır.
 
1- 1 Aralık 2012 tarihinde gerçekleştirilen Türkiye I. Çocuk Kalp Sağlığı Platformu Toplantısı
sonuçlarının değerlendirilmesi
2- Çocuk kalp sağlığı merkezlerinin standartları ve yurt çapında organizasyonunun neresindeyiz?
3- Çocuk kardiyoloji ve kalp cerrahisi uzmanlık eğitiminin güncel sorunları
4- Çocuk kalp sağlığı hizmetlerinde uluslararası kayıt sistemine (STS-EACTS
nomenclature/coding system) geçilmesi ve uluslararası kalite güvence sisteminin (Aristotle score)
hayata geçirilmesi
5- Çocuk kalp sağlığı hizmetlerinin finansman problemi ve bu konudaki SGK politikaları
6- Genel kalp sağlığı ve çocuk kalp sağlığı arasındaki ilişki
7- Sağlık ekonomisi ve turizmi açısından yurtdışı hastalar/ çevre ülkeler potansiyeli
8- Çocuk kalp sağlığının ulusal bir politika olarak ele alınması neden gereklidir?

Siz değerli platform üyelerinin ve değerli meslektaşlarımızın bu toplantı ile ilgili görüş ve düşüncelerini
ve gündeme alınmasını istedikleri konuları düzenleme kuruluna iletmelerinin platformun amacına
ulaşması bakımından büyük önem taşıdığına inanıyoruz… Program detayları daha sonra tekrar
duyurulacaktır.

Türkiye II. Çocuk Kalp Sağlığı Platformu Program'ını görüntülemek için tıklayınız.
 
Saygılarımızla