PROJELER

Kalp Kardeşleri Platformu 2. Paylaşım Toplantısı

marevan behandling

marevan graviditet
Çocuk Kalp Sağlığı
Psiko-Sosyal Destek&Rehabilitasyon Projesi
 
 
                  Programın Amaçları:
 
 • Kalp sorunu olan çocuk ve gençlerin moral seviyelerinin yükseltilmesi
 • Özellikle ameliyat öncesi ve sonrasında çocuk ve gençlerin ve onların ailelerinin yaşadığı travmatik sürecin psikolojik etkilerini hafifletmek
 • Kalp sorunu olan çocuk ve gençler ile onların ailelerinin kendine güvenlerinin yeniden kazanılması
 • Gerek hastalarda gerekse ailelerinde sık rastlanan hayata küsme, içe kapanma, negatif düşüncelere kapılma, karamsarlık, depresyon, iletişim becelerinin azalması, fobiler geliştirme, öfke, takıntılı kişilik bozuklukları gibi sorunların giderilmesi veya hafifletilmesi
 • Çocuk ve gençlerin ve ailelerinin düzenli aralıklarla  bir araya gelerek dost sohbetinin moral desteğinden faydalanmalarını sağlamak.
 • Gerçekleşen paylaşım toplantılarında sorunlarını, hislerini,duygu ve düşüncelerini, korku ve kaygılarını paylaşmalarını sağlamak;  böylece, yalnız olmadıklarının farkına varmalarını sağlamak.
 • Bu toplantılarda, sadace sorunları değil, umutlarını ve sorunlarla baş etme stratejilerini de paylaşmalarını sağlamak.
 • Çocuklar, gençler ve aileleri arasında tıbbi prosedürlere olan güveni pekiştirmek; kuşkuları azaltarak, kafalarını rahatlatmak
 • Çocukların, gençlerin ve ailelerin “sorun”larıyla birlikte, kendileriyle barışık yaşamalarını öğretmek
 • Rahatsızlıktan doğan sosyal iletişim becerilerinin geliştirilmesi
 • Rahatsızlık, travmatik teşhis ve tedavi süreçlerinin yarattığı stresin ve duygusal ve davranışsal problemlerin(öfkelilik, depresyon, fobiler, tırnak yeme, parmak emme, uykusuzluk vs.) hafifletilmesi için pratik çözümler öğretilmesi.
 
 
Kullanılacak Araçlar:
 
Bu programda yukarıdaki hedeflere ulaşmak için çeşitli araçlardan yararlanılacaktır:
 
 • Paylaşım Toplantıları: Çeşitli yaş gruplarından oluşan çocuklar, gençler  ve aileleri, periyodik olarak yemekli toplantılarda bir araya gelerek sorunlarını, çözümlerini ve duygularını paylaşma imkanı bulacaklar.
   
 • Psikolojik Danışmanlık: İhtiyacı olan çocuklar, gençler ve ailelerine bireysel veya grup terapisi hizmeti sağlanacaktır. Daha derin problemleri olan çocuk ve gençlere,  psikiyatri tedavisi sağlanacaktır.
   
 • Oyunla Öğrenmek-Yaratıcı Drama: Çocuk ve gençler için en iyi öğrenme yolu kuşkusuz oyun oynayarak ve eğlenerek öğrenmedir. Bu amaçla, periyodik olarak    yaratıcı drama seansı yapılacaktır. Çeşitli davranışsal sorunlarını farketmeyi, bilincine varmayı, bunlarla baş etmeyi deneyimleyerek öğreneceklerdir.
   
 • Forum: Sadece paylaşım toplantılarında değil istedikleri zaman  programa katılanların birbirleriyle iletişim kurmalarını sağlamak için Çocuk Kalp Vakfı web sitesinde katılımcıların duygu, düşünce ve önerilerini paylaştıkları bir FORUM kurulmuştur. 
 
 Sonuçlar:
 
 • Travmatik bir teşhis ve tedavi sürecinden geçmek zorunda kalan çocuklar ve gençler ve onların aileleri birbirleriyle tanışarak sorunlarını, gerilimlerini, kaygı ve üzüntülerini, yaşadıkları o maceralı ve gerilimli günleri paylaşacak; yalnız olmadıklarını anlayacaklar, birbirlerini dinleyecekler ve konuşarak dertlerini ortaya dökerek deşarj olacaklar.
 • Birbirlerini görerek yaşadıkları olaylarda yalnız olmadıklarını öğrenecekler
 • Birbirleriyle sorunlar karşısındaki çözümlerini ve stratejilerini paylaşacaklar
 • Çocukların kendi geçecekleri yolları başarıyla geçmiş olan abi ve ablalarını görmeleri,   onlara gelecekle ilgili umut aşılayacaktır.
 • Yaşadıkları sorunları, gerilimleri, kaygıları, stres ve korkuları, sağlık sorununun duygu ve davranışları üzerinde yarattığı travmayı küçük oyunlarla farkedecekler, sorunların üzerine gitme cesaretini kazanacaklar, küçük mizansenlere dayalı oyunlar içinde, gülerek ve eğlenerek o sorunlarla başetme yollarını öğrenecekler.
 • Sorunları daha üst düzeyde olanlara ise psikiyatrik terapi imkânı sağlanarak, kalp sorununun kendileri ve aileleri üzerinde yarattığı psikolojik baskı ve stresi hafifletmeleri fırsatı sunulacak.
 • Böylelikle, kalpleri tamir edilen çocuk ve gençlerin kalplerindeki duygusal kırıklıklarda sarılacak, tamir edilecek, daha mutlu, umutlu, enerjik, sosyal ilişkilerde başarılı, yersiz korku ve kaygılardan azade, stresle başetmeyi öğrenmiş bilinçli ve üretken vatandaşlar olacaklardır.