Anasayfa | İletişim  
facebook    twitter    twitter
Doğumsal Kalp Hastalığı Nasıl Oluşur ?
Kalp Krizi Belirtileri Nelerdir ?
Kalp Hastalığına Odaklı Yaşam Biçimi
Kalp Ameliyatlarından Sonra
Doğumsal Kalp Anomalileri
 
Doğumsal Kalp Anomalileri


Doğumsal kalp hastalıkları yüzlerce farklı şekilde olabilir. Bunların % 90' dan fazlası, yapılacak bir kalp ameliyatı ile düzeltilebilmektedir. Bir kısmında ise yardımcı ameliyatlarla hastanın şikayetlerinin azalması sağlanabilir. Bazı hastalıklarda iki, hatta 3 aşamalı girişimler gerekebilir.

Hastaların önemli bir kısmı doğar doğmaz bir müdahaleye ihtiyaç gösterebilirler. Hemen hemen tamamına yakını okul çağı öncesi düzeltilmeye ihtiyaç gösterir. Ameliyatın zamanlaması önemlidir. Ameliyatın geciktirilmesi bazı hastaların ameliyat şansını kaybetmesine veya ameliyattan elde edilecek faydanın daha az olmasına yol açabilir.

Bu bölümde sık görülen bazı doğumsal kalp anomalileri şekillerin eşliğinde anlatılmıştır.

Patent duktus arteriozus (PDA)
Atriyal septal defekt (ASD)
Ventriküler septal defekt (VSD)
Atriyoventriküler septal defekt (AVSD)
Pulmoner stenoz (PS)
Aort stenozu (AS)
Aort koarktasyonu (AoCoA)
Fallot tetralojisi (TOF)
Büyük arterlerin transpozisyonu (TGA)
Triküspit atrezisi (TA)
Pulmoner atrezi (PA)
Trunkus arteriozus
Total pulmoner venöz dönüş anomalisi (TAPVD)
Hipoplastik sol kalp sendromu (HLHS)
Diğer kompleks kalp anomalileri

"En yüce değer bilgi, En üstün hizmet insana hizmettir"
Zemedya Digital Creative Agency - Web Tasarım, Kurumsal Kimlik, Grafik Tasarım