VAKIF HAKKINDA

Hayat ve sağlık, insanoğluna sunulmuş ilahi bir armağandır. Hayatın ve sağlığın korunması insanlığın en temel hakkı olduğu kadar, en önemli görevidir de. Ama ne yazık ki zaman zaman hastalıklar, doğal afetler, savaşlar, çevre kirlenmesi sahip olduğumuz bu en değerli hazineyi tehdit ediyor. Bu nedenle insanlık tarihi boyunca sağlığın korunması ve geliştirilmesine yönelik çabalar ve kurumlar yaşamsal önemini korumuş ve korumaya devam edecektir.

Çocuk Kalp Vakfı çocuk ve erişkinlerde görülen kalp damar hastalıklarının önlenmesi, tıbbi, ve cerrahi tedavisi konuları başta olmak üzere, toplum sağlığını ilgilendiren her konuda çalışmalar yapmak amacı ile kurulmuş gönüllü bir kuruluştur.

Günümüz dünyasında insan sağlığını tehdit eden en önemli sorun kalp-damar hastalıklarıdır. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de tüm ölüm nedenlerinin yarıdan fazlasını kalp damar hastalıkları oluşturmaktadır. Buna karşın kardiyoloji ve kalp cerrahisi alanlarında son 40 yıl içinde olağanüstü ilerlemeler sağlanmış bulunuyor. Bugün gelinen noktada yeni doğan bebeklerden en ileri yaşlara kadar kalp hastalığı olan herkese, tanı ve tedavi ile ilgili bütün girişimler ve kalp ameliyatları büyük bir başarı ile yapılabilmektedir. Ancak kalp sağlığının korunması ve kalp hastalıklarının önlenmesi konusunda hala büyük çalışmalar yapılmasına ihtiyaç vardır.

Ülkemizde kalp sağlığının korunması ve geliştirilmesi konusunda herşeyden önce bireysel ve toplumsal olarak sağlıklı yaşam bilincinin oluşturulması gerekiyor. ''Sağlıklı yaşam bilinci'' Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Üniversiteler,medya ve sivil toplum kuruluşlarının birlikte yürüttüğü, ''Ulusal Program'' halinde ele alınmalıdır.

Çocuk Kalp Vakfı, bugün insanlığın ulaştığı en üst düzeydeki bilgi ve tecrübe birikimi ile 21. yüzyıl teknolojisini halkımızın ve çocuklarımızın hizmetine ulaştırma çabası içindedir. Bütün bu çaba insanlığın onur ve yüceliğine yakışır bir şekilde sağlığın korunması ve geliştirilmesi içindir. Saygılarımızla.


Prof.Dr.Tayyar Sarıoğlu
Başkan
Çocuk Kalp Vakfı